Cultuurnota Drenthe

Cultuurnota Drenthe 2021 24Vandaag hebben Provinciale Staten de nieuwe cultuurnota voor de provincie Drenthe vastgesteld. Het was een bijzonder interessante opdracht om voor deze nota de tekstredactie te maken. In de nota staat hoe de provincie de komende periode omgaat met het cultuuraanbod en -onderwijs, steun voor (locatie)theater, festivals en musea, en behoud van erfgoed. In grote lijnen wordt het huidige cultuurbeleid voortgezet. Maar daarbij worden twee nieuwe accenten gezet.

Meer nog dan voorheen gaat de provincie inzetten op een laagdrempelig cultuurklimaat. Het moet interessant zijn voor zowel aanstormend talent als ervaren cultuurmakers, voor jong en oud, voor professionals en amateurs. Iedereen die wil, moet – actief of passief – deel kunnen nemen en ruimte krijgen voor ontwikkeling.
 
Het tweede accent gaat over meer samenwerking. Binnen Drenthe, maar ook op regionaal en landelijk niveau of met Duitsland. Met gemeenten wordt sterk ingezet op maatwerk, een vervolg op de culturele allianties en impulsen en versterking van het cultuuraanbod in Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen.

U kunt de nota via de website van de provincie downloaden.