Overzicht EU-Programma's 2021 - 2027

EU Programmas 2021 2027
 
Dit jaar gaat een nieuw Europees meerjarig financieel kader van start. De lidstaten hebben hierin deinhoud en de begroting van de Europese Unie voor een periode van zeven jaar op hoofdlijnen wordt vastgesteld. In de brochure gaan we kort in op de Green Deal, schetsen de programma’s in een overzicht en beschrijven elk van de programma’s op hoofdlijnen. Daarbij komen nieuwe fondsen aan de orde, zoals het EU Herstelfonds, REACT EU en het Just Transition Fund. Maar ook bekende programma’s zoals het GLB, POP, EFRO, de verschillende INTERREG-programma’s, Marine Zaken en Visserij, het ESF, Horizon Europe, LIFE en Erasmus.
 
Klik a.u.b. hier voor een download.